Site içi Arama
Ara
Yayınlar

GÜMRÜK MEVZUATI VE DIŞ TİCARET KİTAPLARI & GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ,GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI,GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK KİTAPLARI

-GÜMRÜK MEVZUATI VE DIŞ TİCARET KİTAPLARI
-GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ,GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI,GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARINA HAZIRLIK KİTAPLARI , KONU ANLATIM & SORU BANKALARI

Yayınevi Faaliyetlerimiz;  

Firmamız Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı, Dağıtım(Kitap Müzik v.b.), Satış, Yayınevi sertifikasına haiz bir kurumdur. Başta kendi kaynaklarının basımı olmak üzere, gümrük, dış ticaret ve lojistik alanında kaynak üreten birçok yazara ve firmalara, A’dan Z’ye(Kitap dizayn işlemleri, ISBN Alımı, Bandrol Alımı, Matbaa basım, Satış ve Dağıtım) uygun fiyatlar ile yayınevi hizmeti sunmaktadır. Referanslarımız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.


2023 Gümrük Müşavirliği ve Görevde Yükselme Sınavları Soru Bankası
Hazırlayan: Kutluhan TANISALI - Gümrük Müşaviri

Kitap içeriği:
* 2023  Şubat ayı güncel !!!
* Konularına göre hazırlanmış sorular
* Çözümlü Vergi hesaplama soruları geçmiş yıllar dahil toplam 250 çözümlü soru.
* Altın, gümüş, tarım payı, Dfif, Araç Amortisman hesaplama başta olmak üzere tüm vergi hesaplama sorularına ve çözümlerine kitabımızda yer verilmiştir.
* 100 Adet Gümrük Tarife Sorusu
* 3 Adet gerçek sınav ayarında 100 soru 5 şıklı Deneme Sınavı
* Toplam 2250 soru mevcuttur.


2023 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Soru Bankası
Hazırlayan: Kutluhan TANISALI - Gümrük Müşaviri

Kitap içeriği:
* 2023 Nisan ayı güncel !!!
* Konularına göre hazırlanmış sorular
* 3 Adet gerçek sınav ayarında 100 soru 5 şıklı Deneme Sınavı
* Toplam 1700 soru mevcuttur.

2023 Gümrük Müşavirliği ve Görevde Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabı-Konu Anlatım 
Hazırlayan:
Gümrük Müşaviri-Kutluhan TANISALI
***** 2023 Mart Ayı  Güncel *********


2022 yılında hazırlamış olduğumuz Konu Anlatım ve Konu Bazında Testlerden oluşan Gümrük Sınavlarına Hazırlık Kitabı’nda; Gümrük Müşavirliği Sınavında Tarife soruları dışında sınav konuları arasında yer alan Sorulardan; 86’sından 82’sine yer verildiği ve %95 oranında cevabının bulunduğu tespit edilmiş olup , Meslektaşlarımızın sınavdaki başarısını katkı sağladığımızı görmek ve olumlu geri dönüşlerini almaktan büyük onur duyduk.

2023 yılında hazırladığımız bu çalışma ile yine Konu bazında bir fihrist mantığında mevzuat bir araya getirilmiş olup, başka herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan bir konuyu bütünü ile aynı anda bitirmeniz, mevzuatın yoğun labirentlerinden çıkıp daha sade ve anlaşılır, potansiyel soru olabilecek kısımlara vurgu yapan, tekrarı kolay ve temelde sınava giren meslektaşlarımızın yüksek başarısının sağlanması hedeflenmiştir.

Hazırlanacağınız bu zorlu sınavda, hazırladığımız kitap ile %85 üstünde sınav sorularını karşılamayı hedefledik. Her yıl olduğu gibi bu yılda mevzuat güncellemelerini işlediğimiz kitabımıza eklemeler ile birlikte yeni bir derinlik kazandırdık. Bu yılda kitabımız Gümrük Müşavirliği ve Görevde Yükselme Sınavlarında sizi başarıya götürecek anahtar kitap niteliği taşımaktadır.


2023 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavı Hazırlık Kitabı-Konu Anlatım 
Hazırlayan:
Gümrük Müşaviri-Kutluhan TANISALI
***** 2023 Mayıs Ayı Güncel *********


2022 yılında hazırlamış olduğumuz Konu Anlatım ve Konu Bazında Testlerden oluşan Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Kitabı’nda; Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler kısmı ile ilgili; 
2022 Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavının 80 sorusundan  78’ine yer verildiği ve %97,5 oranında soruların cevabının bulunduğu tespit edilmiş olup , Meslektaşlarımızın sınavdaki başarısını katkı sağladığımızı görmek ve meslektaşlarımızın olumlu geri dönüşlerini almaktan onur duyduk.

2023 yılında hazırladığımız bu çalışma ile yine Konu bazında bir fihrist mantığında mevzuat bir araya getirilmiş olup, başka herhangi bir kaynağa ihtiyaç duymadan bir konuyu bütünü ile aynı anda bitirmeniz, mevzuatın yoğun labirentlerinden çıkıp daha sade ve anlaşılır, potansiyel soru olabilecek kısımlara vurgu yapan, tekrarı kolay ve temelde sınava giren meslektaşlarımızın yüksek başarısının sağlanması hedeflenmiştir.

Hazırlanacağınız bu zorlu sınavda, hazırladığımız kitap ile %90 üstünde sınav sorularını karşılamayı hedefledik. Her yıl olduğu gibi bu yılda mevzuat güncellemelerini işlediğimiz kitabımıza eklemeler ile birlikte yeni bir derinlik kazandırdık. Bu yılda kitabımız Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavında sizi başarıya götürecek anahtar kitap niteliği taşımaktadır.
Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Genel Yetenek ve Genel Kültür Konu Anlatımlı Test Kitabı

* 528 Sayfa 
* Türkçe
* Matematik
* Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
* Vatandaşlık Bilgisi

* 630'u Çözümlü, toplam 770 Soru Mevcuttur.
* Tüm konuların anlatımı mevcuttur geçmiş yıllarda çıkan sorular özenle incelenip kitabımız hazırlanmıştır.


Büyük bir gayretin ürünü olan, Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Genel Yetenek ve Genel Kültür Konu Anlatımlı Test Kitabı içerisinde Gümrük Yönetmeliği; Sınav konuları başlıklı 567. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavının %20’lik dilimine denk gelen, Türkçe, Matematik, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Vatandaşlık Bilgisi konularını içeren, tamamıyla geçmiş yıl soruları incelenerek hazırlanan kitabımız ile sınava girecek tüm arkadaşlarımızın başarıya ulaşmaları ve hedefledikleri kariyere ulaşmaları amaçlanmaktadır.  


Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına girecek meslektaşlarımız için özenle hazırlanan setimiz içeriğinde sınav ana konuları olan Gümrük Yönetmeliği 567/1-a,b maddelerinde yer alan 2023 Güncel Gümrük Kanunu ve gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeleri tamamıyla kapsamaktadır. Kitap aynı zamanda Gümrük Müşavirliği & Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavlarına hazırlanan adaylar için kaynak kitap niteliğindedir.

Kitabımızda 2023 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ve İthalat Tebliğlerinin tamamı yer almaktadır.

2023 Güncel - GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAV HAZIRLIK MEVZUAT KİTAP SETİ-4 CİLT , Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlanan Meslektaşlarımız için  kapsamlı Mevzuat Seti 4 Ciltten oluşmaktadır.
2023 İthalat Rejimi Kararı'na Ek Karar Kitabı

İthalat Rejim Kararı Listeleri

I Sayılı Liste Tarım Ürünleri

II Sayılı Liste Tarım Ürünleri

III Sayılı Liste İşlenmiş Tarım Ürünleri

       Tablo 1- III Sayılı Listeye Ait Kod Numaralarını Gösterir Bileşim Tablosu

       Tablo 2- III Sayılı Listeye Ait Tarım Payı Tablosu

IV Sayılı Liste Balıkçılık ve Su Ürünleri

V Sayılı Liste Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sanayi Ürünleri

VI Sayılı Liste Gümrük Vergisi Askıya Alınan Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Ürünler

VII Sayılı Liste Nihai Kullanım Uygulaması Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisinden Faydalanacak Tarım Ürünleri

İthalat Rejim Kararı Ekleri

EK-1 GTS  Grubu Ülkeler Listesi

EK-2 GYÜ Grubu Ürün Listesi

EK-3 ÖTDÜ Grubu Ürün Listesi

EK-4 EAGÜ Grubu Ürün Listesi2023 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE GÖREVDE YÜKSELME SÖZLÜ SINAVLARINA HAZIRLIK KİTABI 
HAZIRLAYAN :KUTLUHAN TANISALI-GÜMRÜK MÜŞAVİRİ


Değerli Meslektaşlarım,

Bu süreci bizzat yaşamış ve son 5 yıllık süre içerisinde sözlü mülakat sürecinde meslektaşlara eğitim veren biri olarak, Ticaret Bakanlığı’mızın 2015 yılından bu yana yapmış olduğu mülakat sürecini analiz ederek siz değerli meslektaşlarımızın temel ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Gümrük Müşavirliği ve Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarına Hazırlık Kitabını hazırladık.

Hazırlanacağınız bu zorlu sınavda, hazırladığımız kitap ile %90 üstünde sınavda potansiyel soru olacak mevzuatı aktarmayı hedefledik. Kitabımız Gümrük Müşavirliği ve Görevde Yükselme Sözlü Sınavlarında sizi başarıya götürecek anahtar kitap niteliği taşımaktadır.

Kitapta toplam 360 adet soru cevap bulunmaktadır. Bunun 300 adedi mevzuata dair soru-cevap, 60 adet spesifik eşya ithalatına dair soru-cevaptan oluşmaktadır. Kitabımızın bu kısa ve zorlu süreçte sınava hazırlanan meslektaşlarımıza zaman tasarrufu sağlamasını ve başarıya götürmesini ümit ediyoruz.

Sınava giren tüm meslektaşlarımıza başarılar dilerim.

Gümrük Yönetmeliği 567/1-d maddesinde, Gümrük Müşavirliği Sınav konuları arasında önemli bir yeri olan Türk Gümrük Tarife Cetveli 2023 Yılı Güncel hali olan kitabımızda 21 Bölüm, 99 Fasıl, Bölüm ve Fasıl Notları, Tarife Yorum Kurulları, Tarife Pozisyonları, Tarife Alt Pozisyonları ve Tüm Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları yer almaktadır.

2022 Güncel KPSS Vatandaşlık Çözümlü Soru Bankası Kitabı (2021 Ağustos basım)
Türkiye'nin En İddaalı KPSS Vatandaşlık Kitabı
Yazar: Atila ÇETİN - 25 Yıllık Deneyim
Sayfa Sayısı: 264
Ebat: 19,5 x 27,6
Soru Adedi: Yaklaşık 700 Adet tamamı çözümlü soruKitap Hakkında;

Yazarın bugüne kadar KPSS Tarih ve Vatandaşlık alanında çıkarmış olduğum konu anlatım ve soru bankaları ve deneme kitapları en çok satan kitaplar arasında yer almış ve sınavlarda birebir çıkan sorular ile birlikte büyük başarılara imza atmıştır.

Bu kitabımız ile de ÖSYM sınav soruları titizlikle analiz edilmiş ve yapılan değişiklikler dikkate alınmış ve sınava uygun bir içerik oluşturulmuştur. Hazırlanan sorularla sınavda başarıyı sağlamanız hedeflenmiştir.

2022 Güncel KPSS Tarih Çözümlü Soru Bankası Kitabı (2021 Kasım basım)
Türkiye'nin En İddaalı KPSS Tarih Kitabı


Kargo Dahil 48 TL

Yazar: Atila ÇETİN - 25 Yıllık Deneyim
Sayfa Sayısı: 384
Ebat: 19,5 x 27,5
Soru Adedi: Yaklaşık 1150 Adet tamamı çözümlü soru
2022 Gümrük Tarife Mevzuatı ve Soru Bankası
Hazırlayan: Serkan DÜZMEKİK - Gümrük Müşaviri

2022 GÜNCEL !
RENKLİ BASKI - 2200 Üzerinde renkli eşya resmi(Görsel Hafıza)
500 SAYFA
BÜYÜK EBAT=20X29

* Bir kelime çok tarife (60 kelime 480 resimli tarife pozisyonu)
* 500 soru (21 bölüm ve genel yorum kuralları)
* Tüm tarife pozisyonları (Sığınak pozisyonlar açıklamalı)
* Görsel hafıza (Gelgit tarife pozisyonları dahil toplam 1732 resim)
* Genel yorum kuralları


7/24 İletişim Hattı