Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Yabancı Personel Çalışma İzni Danışmanlığı

Yabancı Personel Çalışma İzni Nedir?

Yabancı Personel Çalışma İzni; Türkiye de çalışmak isteyen yabancı uyruklu vatandaşların veya yabancı uyruklu vatandaş çalıştırmak isteyen kişi yada firmaların T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alması gerektiği, yabancının Türkiyede çalışabilme standartlarına uygunlugunun onaylandığı bir belgedir.

Yabancı Çalışma İzni olmaksızın işyerlerinde yabancı uyruklu vatandaş çalıştıran kişi yada kuruluşlara her bir yabancı vatandaş için ayrı ayrı idari para cezası verilmektedir.

Yabancı Personel Çalışma İzni değerlendirme kriterlerini sağlamadan müracaat yapmak aynı yabancı şahsın o firmada müracaat hakkını 1 yıl ertelemektedir. Dolayısı ile bizimle irtibata geçip dosyanızın eksiksiz ve kriterlere uygun hazırlanmasını ve izin onay durumunun yükselmesini sağlamalısınız.

Yabancı Personel Çalışma İzni Süresi 1 yıldır. Süre uzatımı talebi ile 2 yıl daha uzatılmaktadır.

Yabancı Personel Çalışma İzni, Özel Sektör çalışma izni ve Ev Hizmetleri çalışma izni olmak üzere iki gurupta incelenir. İki gurubun incelemesi değerlendirmesi ve talep edilen evrakları farklılık göstemektedir.

Yabancı Personel Çalışma İzni için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Özel Sektörde Çalışacak Yabancı Personel İçin Gerekli evraklar
- SGK sicil dosyasında Firma yetkilisi olarak atanan kişi adına alınmış e-imza.
- Ortaklık Yapısını ve sermaye paylarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
- Bilanço ve kar zarar tablosu (YMM onaylı yada Vergi Dairesi onaylı)
- SGK İşyeri Sicil Numarası
- Faaliyet Belgesi
- Yabancı Personele ait Pasaport
- Yabancı Personele ait Yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş noter onaylı diploma
- Yabancı Personele ait yeni Çekilmiş 1 adt. vesikalık fotoğraf
- Yabancı Personele ait ikamet tezkeresi veya Geçici koruma belgesi , İkamet Tezkeresi veya Geçici koruma belgesi yoksa yabancının ülkesinde bulunan T.C. Konsoloslugundan alınmış referans numarası

Ev Hizmetlerinde Çalışacak Yabancı Personel İçin Gerekli evraklar
- İşveren adına alınmış e-imza.
- İşverene ait kimlik örneği
- İşverene ait İkametgah Belgesi
- Yabancı Personele ait Pasaport
- Yabancı Personele ait Yeni Çekilmiş 1 adt. Vesikalık Fotoğraf
- Yabancı Personele ait İkamet tezkeresi veya Geçici koruma belgesi, İkamet Tezkeresi veya Geçici koruma belgesi yoksa yabancının ülkesinde bulunan T.C. Konsoloslugundan alınmış referans numarası

2021 Yılı Yabancıların Çalışma İzin Belgesi Harç Tutarları

- 1 yıla kadar süreli izin Harcı : 1.017,80 tl
- 2 yıla kadar süreli izin Harcı : 2.035,60 tl
- 3 yıla kadar süreli izin Harcı : 3.053,40 tl
- Süresiz izin Harcı : 10.181,70 tl
- Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi Harcı : 378,70 tl
- Değerli Kağıt Bedeli : 125,00 tl
- Süre Uzatım Harçlarıda aynı orandadır.

Not: Yukarıda bahsi geçen konular genel konulardır. Çalışma izninin alına bilmesi için daha birçok teknik detay ve profesyonel yöntem gereklidir. KTG Danışmanlık olarak bu profesyonel hizmeti tarafınıza sunmaktan gurur duyarız.

7/24 İletişim Hattı