çş
Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

GTİP-Gümrük Tarifesi DanışmanlığıGümrük işlemleri, ithalat, ihracat işlemleri prosedürleri, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı hakkında detaylı bilgilendirme ve tüm operasyonel süreçlerin yönetimi ile ilgili sizlere destek sağlayalım. 20 Yıllık tecrübe ile, bünyemizde yer alan deneyimli kadro ile gelin sizlere işin en doğrusunu söyleyelim. Süprizlerle karşılaşmayın, riskinizi ve maliyetinizi en iyi şekilde yönetelim.

1. Gümrük Tarife sınıflandırması (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu-GTİP): Tarife sınıflandırması ile ilgili, Gümrük Müşavirliği, Dış Ticaret firmalarına spesifik ürün bazlı veya tüm işlemler için talebe göre yasal dayanakları ile birlikte sunulmak üzere destek vermekteyiz.

Gümrük işlemlerinde eşyamızın gümrük tarife istatistik pozisyonunu tespit etmek her şeyin başlangıcıdır ve son derece önem arz etmektedir. Gümrük tarifesi ile ilgili yapılacak her bir hata vergilerin üç katı gibi bir ceza, izne tabi bir eşyada uygunsuzluk almanız durumunda gümrüklenmiş değerin iki katı gibi ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bünyemizde yer alan tarife uzmanları ile doğru tespitleri aktarmakta ve yaşayabileceğiniz ihtilafları asgariye düşürmekteyiz. Eşyanızın tarifesini öğrenmek için talepte bulunmanız halinde eşyanın tarifesi gerekçesiyle birlikte ve gümrükte oluşabilecek olası riskleri de belirtmek suretiyle bildirilmektedir.  

2. Kimyagerlik Hizmeti(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu-GTİP):  Tarife uzmanlarımız, laboratuvar tahlili gerektiren kimyasal, tekstil ve gıda sektörüne yönelik GTİP tespiti taleplerinizi de, ürüne eşlik eden teknik bilgiler, MSDS ve teknik tanım bilgileriyle karşılamakta ve örnek kararlar çerçevesinde gerekçelendirmektedir.

3. Tarife Mevzuatı Hakkında Bilgilendirme: Tarife mevzuatı değişken ve sürekli güncellenen bir mevzuattır. Periyodik olarak yayımlanan Dünya Gümrük Örgütü Açıklama Notları, Sınıflandırma Kararları, AB Komisyonu tarafından yayımlanan açıklama notları, sınıflandırma kararları, AB Bağlayıcı Tarife Bilgileri gibi uymakla yükümlü bulunduğumuz mevzuat ile ulusal düzeyde gerçekleşen muhtelif mevzuat düzenlemeleri (genelge, dağıtımlı yazı vb.) hakkında en doğru ve güncel bilgi paylaşılmaktadır.

- Ticaret Bakanlığı tarafından hatalı sınıflandırma nedeniyle iptal edilen BTB’ler, sınıflandırılması gereken doğru GTİP’leri ile birlikte sizlerin bilgisine sunulmaktadır.

- Mevzuat sitelerinde bulunmayan yazılar kapsamında Ticaret Bakanlığınca yapılan sınıflandırmaya ilişkin karar, talimat vb. hususlar hakkında bilgi sağlanmaktadır.

- Uluslararası geçerliliği bulunan mevzuatların orijinal metinleri ile ilgili paylaşım yapılmaktadır.

- Tarife Cetveli her yıl değiştiğinden yıllar içerisinde GTİP’ler ve eşya tanımları korelasyona tabi olmaktadır. Talep edilen tarife pozisyonlarının yıllara göre korelasyonları yapılarak güncel veya geçmişteki tarifeleri hakkında bilgi sağlanmaktadır.

- Gerek GTİP temelli (ÖTV listeleri vb.) gerek GTİP temelli olmayan (Kontrole tabi eşya listesi veya KDV listeleri gibi) mevzuata göre eşya tanımı üzerinden ürünün bir kapsamda olup olmadığına ilişkin değerlendirme sunulmaktadır.

4. Gümrük Tarifesi ile ilgili yaşanılan hukuki ihtilaflarda yine uzman danışmanlarımız ve hukuk danışmanlarımız ile sizlere destek sağlamaktayız. 

- Tarife ihtilafı ile ilgili, gümrük müdürlüğü, bölge müdürlüğüne yapılacak itiraz dosyalarının hazırlanması

- Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvuru dosyasının hazırlanması( gerekçeli-örnekli), başvuru yapılması, takibi, olası itirazda itiraz dilekçenin hazırlanması ve Bakanlık nezdinde takibi)

- Uzlaşma Komisyonuna intikal eden dosyalarla ilgili örnek karar gerekçe hazırlanması

-Dava dilekçelerinin hazırlanması (talep edilmesi halinde anlaşmalı avukatımız aracılığıyla vekaletin yürütülmesi), davanın takibi

Gümrük Tarifesi ile ilgili temel kaynaklardan bazıları;

* Gümrük Tarife Cetveli

* Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Avileri

* Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve Kombine Nomanklatür İzahnamesi

* Ulusal Açıklama Notları

* DGÖ Sınıflandırma Kararları

* AB Sınıflandırma Tüzükleri, tebliğler, genelgeler


7/24 İletişim Hattı