Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Turizm İşletme Belgesi Danışmanlığı

Turizm İşletme Belgesi Nedir?

Turizm İşletme Belgesi; Turizm sektörü yatırımlarında, Turizm tesislerinin yatırımlarının tamamlanıp işletmeye geçildiği anda alınacak bir belgedir. Turizm İşletme Belgesi Turistik tesisin mevzuata uygun niteliklerde yapıldığını ve en uygun şekilde işletmeye geçildiğini gösterir bir belgedir.

Turizm İşletme Belgesi Doğrudan verileceği gibi Turizm Yatırım Belgesi'nin Turizm İşletme Belgesi ne dönüşmesi ile de gerçekleşmektedir. 

Turizm İşletme Belgesi için Gerekli Evraklar Nelerdir?

1- Adımıza düzenlenmiş noter onaylı vekaletname
2- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri
3- Ticaret Sicil Gazetesi
4- Tapu fotokopisi
5- Başvuru Ücreti Dekontu
6- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Noter Onaylı)

Turizm İşletme Belgesi Nasıl Alınır?

Turizm İşletme Belgesi alına bilmesi için Yukarıda bahsi geçen evraklarla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına Müracaatta Bulunulur. Müracaat incelenerek herhangi bir eksiklik görülmedigi takdirde Bakanlık tarafından Eksper tayin edilir.Eksperler tarafından tesis görülüp mevzuata uyğun niteliklerde oldugu onaylanmalıdır. Tesisite eksik mevcut ise eksper eksikliklerin giderilmesini ister. Tekrar incelemek üzere eksperler tesise gelir eksiklik giderildi ise belge raporu oluşturulup gerekli harç ve ücretler yatırılarak Turizm İşletme Belgesi Düzenlenmiş olur.

7/24 İletişim Hattı