Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Hariçte İşleme İzin Belgesi Danışmanlığı

Hariçte İşleme İzin Belgesi Nedir ?

Yurtdışında işçiliğin ucuz olması sebebiyle firmalar üretimlerinin belli bir aşamasını yurtdışında gerçekleştirmek isteyebilirler. Yurtdışına gönderilen ürünlerin işçiliğe tabi tutulduktan sonra tekrar ithal edilmek istenmesi durumunda gümrükte ortaya doğabilecek vergilerin ödenmemesi için devletin sunmuş olduğu bir teşvik belgesidir. Ekonomi Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Belge başvuruları manuel olarak kuruma yapılmaktadır.

Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin hammaddelerini yurtdışından getirmeniz halinde; ortalama %5 gümrük vergisi, %18 katma değer vergisi, %3 KKDF yani toplamda % 26 lık bir vergiyi ödemeden hammaddenizi ithal edebilirsiniz. Yine yurtiçi piyasadan imalatçı olan firmalardan hammaddenizi KDV ödemeden alabilirsiniz. İlk defa belge alacaksanız kapasite raporundaki hammadde miktarının dörtte biri (1/4) oranında belge düzenlenmektedir. İkinci belgenizde kapasite raporunuzdaki miktarlar doğrultusunda belge düzenlenmektedir.

Hariçte İşleme İzin Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Bu belge kapsamında tekrar geri getireceğiz ürünlerinize gümrükte doğacak ortalama %5 gümrük vergisi, %18 katma değer vergisi, %3 KKDF yani toplamda % 26 lık bir vergiyi ödemeden ithal edebilirsiniz.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Kimlere Verilir?

Nihai ürünün üretimi yurtdışında gerçekleşeceği için kapasite raporu aranmamaktadır. Yurtdışında bu şekilde üretim yapmayı düşünen firmalara verilen bir belgedir. İmalatçı firma iseniz kapasite raporunuzun olması zorunludur.

Hariçte İşleme İzin Belgesi Alınabilmesi İçin Hazırlamanız Gereken Evraklar Nelerdir?

Aşağıdaki bilgi ve belgeleri hazırlayarak tarafımıza mail yada faksla göndermeniz halinde proje hazırlığınız tamamlanarak müracaat evrakları tarafınıza imzalanmak üzere gönderilecektir.

* Varsa kapasite raporu,
* Ticaret sicil gazetesi,
* İmza sirküleri,
* Vergi levhası,
* Yurtdışında üretim faaliyetini yapacak firma hakkında bilgiler ( firmanın adı, adresi, tel, faks, kuruluş yılı, faaliyet alanı ile ilgili bilgiler)
* Ayrıca proje hazırlığı için; yurtdışına göndereceğiniz hammaddenin adı, GTİP nosu, miktarı, birim dolar fiyatı ile tekrar geri getireceğiniz ürünün adı, GTİP nosu, miktarı, birim dolar fiyatını yazarak gönderiniz.

7/24 İletişim Hattı