Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Tareks-CE ve TSE Uygunluk Denetimleri Danışmanlığı

EŞYANIZ YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ÜRÜNÜNÜZÜN CE ETİKETİ VE CE BELGELERİNİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNU KTG’YE DANIŞIN!

Ürün üzerindeki CE etiketinin yanlış yere iliştirilmiş olması, etikette yer alması gereken bilgilerdeki eksiklikler ve ürününüze ait CE belgelerindeki eksikler ve hataların CE uygunluk Denetimlerinden RED almanıza sebebiyet vereceğini biliyor musunuz?

Bedelini ödediğiniz eşyanın para iadesini almakta sıkıntılar çekme, yüksek nakliye fiyatlarına, gümrükte bekleme ve depolama masraflarına katlanarak eşyanızı mahrece iade etmek istemiyorsanız bizimle iletişime geçin.

CE UYGUNLUK DENETİMLERİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ;

CE İŞARETİ

CE İşareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösterir.

CE işareti bir kalite işareti değildir. Tüketiciye kalite güvencesi sağlamaz. Ürünün kalitesinden ziyade yalnızca ürünün güvenliğiyle ilgilidir. Çoğu kalite işareti isteğe bağlı olmasına rağmen CE işareti ürün için zorunludur.

Ce işareti, ürünün AB teknik mevzuatına uygunluğunu belirten resmi bir işarettir.

DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ:

Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifi / Direktifleri belirlenir.

Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (EN = EUROPEAN NORMS) tespit edilir.

Belirlenen Avrupa Standartları (EN = EUROPEAN NORMS) yürürlükte mi güncelleme almış mı kontrol edilir. Güncelliğini yitirmiş standartlar düzeltilir.

Ürüne ait Declaration Of Conformity (AT Uygunluk Beyanı) belgesinde varsa tüm eksiklikler tespit edilir ve SIFIR HATA ile tüm eksiklikler giderilir.

Eşya Türk gümrüklerine varış yaptığında sıkıntı yaşanmaması için, eşya yola çıkmadan önce tabii olduğu denetim kuralları açısından değerlendirilerek, ürünün ve ambalajının uygun CE etiketi ile etiketlenmesi sağlanır.

Teknik Dosya oluşturulur ve Direktif / Direktiflerde talep edilen diğer rapor ve belgeler kontrol edilir.

CE İşareti Denetimi Zorunlu Ürünler Listesi;

             Telsiz ekipmanları

             Tıbbi cihazlar

             Aktif implante edilebilir cihazlar

             In vitro diyagnostik tıbbi cihazlar

             Makinalar

             Bazı tehlikeli maddeler içeren ürünler (RoHS)

             Elektrikli ve elektronik aletler

             Piller

             Patlayıcı maddeler

             Ambalaj malzemeleri

             Kişisel koruyucu ekipmanlar

             Oyuncaklar

             Sivil kullanım için patlayıcı maddeler

             Piroteknik maddeler (havai fişekler)

             Ölçüm aletleri

             Otomatik olmayan tartı aletleri

             Teleferik tesisleri

             Asansörler

             Basit basınçlı kaplar

             Araç Parçaları (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği, 14/8/2014 tarihli ve 29088 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Araçlarının Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, 22/8/2015 tarihli ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik ve 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan ve karayollarında kullanılabilen motorlu araçlar ile römorkları)

Kontrolümüz Kapsamı Direktifler;

1-ALÇAK GERİLİM DİREKTİFİ (2014/35/EU)

2-BASİT BASINÇLI KAPLAR DİREKTİFİ (2014/29/EU)

3-OYUNCAKLAR DİREKTİFİ (2009/48/EC)

4-İNŞAAT MALZEMELERİ DİREKTİFİ (REG NO 305/2011)

5-ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK DİREKTİFİ (2014/30/EU)

6-MAKİNA DİREKTİFİ (2006/42/EC)

7-ŞAHSİ KORUMA TEÇHİZATI DİREKTİFİ (REG NO 2016/425)

8-OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ DİREKTİFİ (2014/35/EU)

9-VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLEN AKTİF TIBBİ CİHAZLAR DİREKTİFİ (90/385/EEC)

10-GAZ YAKAN CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ (EU 2016/426)

11-SICAK SU KAZANLARI DİREKTİFİ (92/42/EEC)

12-SİVİL AMAÇLI PATLAYICI MADDELER DİREKTİFİ (93/15/EEC)

13-TIBBİ-CİHAZLAR DİREKTİFİ (93/42/EEC)

14-PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILAN EKİPMANLAR DİREKTİFİ (94/09/EC)

15-GEZİ YATLARI DİREKTİFİ (94/25/EC)

16-ASANSÖRLER DİREKTİFİ (95/16/EC)

17-BASINÇLI CİHAZLAR DİREKTİFİ (97/23/EEC)

18-TIBBİ TEŞHİS CİHAZLARI DİREKTİFİ (98/79/EC)

 19-RADYO-TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI DİREKTİFİ (199/05/EC)

20-PAKETLEME ELEMANLARI DİREKTİFİ (94/62/EC)

21-ELEMAN TAŞIMA AMAÇLI KABLO TESİSATLARI (2000/09/EC)

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK HİZMETLERİMİZ;

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ kapsamı tüm STANDARTLAR açısından ürünleriniz ve belgeleri eşya yola çıkmadan incelenir.

Ürünün değerlendirildiği STANDART gereği KAPSAM DIŞI olup olmadığı tespit edilir,

PARTİ TEŞKİL ETMEYEN partiler hakkında detaylı bilgi ile ithalatınıza yön verilir.

Gerektiğinde ithalatınız TSE normlarına göre MODEL bazında değil SERİ bazında partilere bölünerek PARTİ TEŞKİL ETMEYECEK şekilde gümrüklenmesi sağlanır.

Uygunluk Denetimine tabi ürünler için teknik dosya tarafımızca hazırlanır ve uygunluk denetiminden kısa sürede sıfır hata geçmesi sağlanır.

Uzmanı Olduğumuz Denetime Tabi Ürün Grupları;

-Bilyalı Rulmanlar

-V Kayışlar

-Gaz Kaynak Donanımları

-Kara Yolu Taşıtları Donanımları (Jantlar, Amortisörler, Süspansiyon Sistemleri vs…)

-Tekstil Mamulleri-El Örgü İplikleri

-Çocuk kullanım ve bakım eşyaları

-Çelikler ve Teller

-Boru Bağlantı Parçaları

-Kaplar ve Tanklar

-El aletleri

-Montaj Takımlar

-Hortumlar

-Hava filtreleri elemanları

-Kaynak Sarf Malzemeleri

-Musluklar (LPG Piknik Tüpleri İçin)

-Gaz Kaynak Donanımı, Basınç Regülatörleri

-Rulmanlı Yataklar

-Fişler ve Prizler

-Tüfekler ve Fişekler

Bizim İle İletişime Geçmekten Çekinmeyiniz, Her Zaman Bir Çözüm Önerimiz Olacaktır.


7/24 İletişim Hattı