Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

İthalat Mevzuatı DanışmanlığıİTHALAT NEDİR?
İthalat veya dış alım, en basit tarifiyle, eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. 

Bir başka ifade ile ithalat, eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin (kat’i) olarak yurda sokulması işlemidir. Kat’i ithalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir; o eşya için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir. 

 “Geçici ithalat” ise; eşyanın Türkiye’ye giriş yaptıktan bir süre sonra tekrar yurt dışına gönderilmesi anlamına gelir. 

İthalata başlarken ilk olarak ne yapmanız gerekir?

İthal etmek istediğiniz eşya ile ilgili işlemlere başlayabilmek için, ilk olarak eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) olarak adlandırılan kod numarasını öğrenmeniz gerekir. Eşyanın ithalatında ödemeniz gereken vergiler hakkında bilgi almak, eşyanın ithalatında bir yasaklık veya kısıtlama olup olmadığını öğrenmek, eşyayı ithal etmek için bir izin almanızın gerekli olup olmadığını belirlemek ve ithalat sırasında sizden istenecek belgeleri hazırlamak için, ithal edeceğiniz eşyanın ticari adının ve özelliklerinin yanı sıra, tarife sınıflandırmasındaki yerini gösteren GTİP numarasına ihtiyaç duyacaksınız.

GTİP numarası, uluslararası ticarete konu olan eşyanın sınıflandırıldığı Armonize Sistem eşya sınıflandırma sisteminde o eşya için belirlenmiş olan özel kod numarasıdır. İthal etmek istediğiniz eşyanın GTİP numarasını belirleyebilmeniz için öncelikle eşyayı doğru tanımlamalı, iyi tanımalı, eşyanın ticari ismini ve özelliklerini iyi bilmelisiniz.

İstediğiniz her eşyayı ithal edebilir misiniz?

Cumhurbaşkanı ve ayrıca Ticaret Bakanlığı, kamu ahlakı, kamu düzeni, kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlık ve hayatlarının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değeri olan ulusal hazinelerin korunması; fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması gerekçeleriyle, ithalata belirli kısıtlamalar veya yasaklıklar getirmeye yetkilidir. 

Bu nedenle, ithal etmek istediğiniz eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasını belirledikten sonra, bu eşya ile ilgili olarak getirilmiş bir yasaklama veya kısıtlama olup olmadığını araştırmanız gerekecektir. Türkiye’ye ithal edilmesi yasak veya izne bağlı eşya ile ilgili detaylı bilgiyi takip eden başlıklarda bulabilirsiniz.
Türkiye’ye ithal edilecek eşyanın yeni ve kullanılmamış olması esastır. 

Türkiye’ye yapılan ithalata dair kural ve esasların belirlendiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Rejimi Kararına göre her türlü eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) eşyanın ülkemize ithal edilebilmesi için Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması ve alınan iznin ithalat işlemleri sırasında gümrük idaresine sunulması gereklidir. 

İthalat Danışmanlığı Hizmetlerimiz
* GTİP Tespiti
* Vergi & Maliyet Hesaplama
* Gümrük işlemleri hakkında detaylı bilgilendirme
* Kurum izinlerinin alınmasının sağlanması
* Proje danışmanlığı
* Dış Ticaret danışmanlığı
* Ödeme şekilleri danışmanlığı
* Teslim şekilleri danışmanlığı
* Nakliye organizasyonlarının sağlanmasıSıkça Sorulan Sorular

7/24 İletişim Hattı