Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Gümrük Uzlaşma Danışmanlığı

4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında Gümrük Para Cezalarının düşürülmesi noktasında sizleri bilgilendirelim

Uzlaşmanın kapsamı
(1) Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.
(2) Uzlaşmaya konu alacaklar hakkında, yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların;

a) Kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya Kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığı,

b) İhtilaf konusu olayda yargı kararları ile idarenin görüş farklılığının olduğu,

hususları ileri sürülerek uzlaşma talebinde bulunulabilir
(3) Yükümlü tarafından yapılan beyanın;

a) İlgili gümrük idaresi tarafından kontrolü,

b) İkinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü,

c) İkincil kontrol,

ç) Sonradan kontrol,

d) Ertelenmiş kontrol,
kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılarak yükümlüye tebliğ edilen gümrük vergi alacakları ile kesilen ve muhatabına tebliğ edilen para cezalarının tümü uzlaşma kapsamındadır.


7/24 İletişim Hattı