Site içi Arama
Ara
Eğitimlerimiz
Eğitimlerimiz

Üretim Yönetimi Sistemleri Eğitimi

.Talep Kavramı
Talep Nedir?
Talebin Üretim Yönetimindeki Yeri Nedir? Talep Tahmini Yöntemleri Nelerdir?
Talep Tahmininde Duygusal Zekâ Neden Gerekli?
Stratejik Planlama
.Üretim Yönetimi Nedir?
Kısaca Üretim Yönetiminin Tarihçesi
Eski ve Yeni Üretim Sistemlerinin Kıyaslanması
.Tesis Planlama ve Kapasite
Üretim Yönetimi ile Kapasite Arasındaki İlişki
Tesis Planlama ve Önemi
Tesis Planlama ve Ergonomi İlişkisi, Gerekler, Kanuni Zorunluluklar
Kapasite Planlama
.Kısa Dönem Kapasite Planlama 
.Uzun Dönem Kapasite Planlama
.Sonlu Kapasite Planlama
.Sonsuz Kapasite Planlama
İş Gücü Planlama
Darboğaz Tespiti 
Ekipman Etkinliği
İş Yükü Dengeleme
Acil Eylem Planları
.Üretim Planlama
Stratejik Planlama
Üretim Planlama Teknikleri
Bütünleşik Üretim Planlama
Üretim Sistemi ve Kullanılacak Üretim Planlama Tekniği Arasındaki İlişki
Sok Kontrol
Stok Azaltma Teknikleri
.Üretim Sistemleri
Siparişe Üretim
Stoğa Üretim
Seri Üretim
Kesikli Üretim
Proje Üretimi
Grup Teknolojisi
Kitlesel Üretim
JIT
Ford Yaklaşımı
Toyota Yaklaşımı
.Üretim Yönetim Sistemleri
İtme Sistemleri
.MRP (MRP’nin Temelleri)
.MRP II (MRP II Performans Kriterleri)
.ERP (ERP Seçim Kriterleri / Dünya Klasında Üretim Özellikleri) 
.ERP II
.CRM (CRM Uygulamalarının Başarı Oranının Düşüklüğü ve Başarısızlık Nedenleri)
.SCM
Kamçı Etkisi
Tedarik Zinciri Yönetimin Başarısını Ve Performansını Etkileyen Unsurlar 
Tedarik Zinciri Yönetimin Rekabet Gücüne Katkıları 
Tedarikçi Seçimi 
Tedarikçi Yönetimi 
Çekme Sistemleri
.Yalın Üretim
.Yalın Düşünce Nedir?
.Yalın Üretimin Tarihçesi
.Yalın Üretimin Araçları
5S
TPM
POKA YOKE
SMED
JIDOKA ANDON
KAIZEN
KANBAN
.Tam Zamanında Üretim Sisteminde Satın Alma 
.Tam Zamanında Üretim Sisteminde Yan Sanayi İlişkileri 
.Sürekli İyileştirme
Neden Gerekli?
Verimlilik Artırma Teknikleri 
Öğrenen Sistemler
PUKO Döngüsü
Altı Sigma


Önerilen Eğitim Süresi: 4 Gün 

Üretim Yönetimi Sistemleri Eğitimi

Fiziki&Online
24
Talebe göre belirlenecektir.
Lütfen Eğitim Dönemini Seçiniz
.Talep Kavramı
Talep Nedir?
Talebin Üretim Yönetimindeki Yeri Nedir? Talep Tahmini Yöntemleri Nelerdir?
Talep Tahmininde Duygusal Zekâ Neden Gerekli?
Stratejik Planlama
.Üretim Yönetimi Nedir?
Kısaca Üretim Yönetiminin Tarihçesi
Eski ve Yeni Üretim Sistemlerinin Kıyaslanması
.Tesis Planlama ve Kapasite
Üretim Yönetimi ile Kapasite Arasındaki İlişki
Tesis Planlama ve Önemi
Tesis Planlama ve Ergonomi İlişkisi, Gerekler, Kanuni Zorunluluklar
Kapasite Planlama
.Kısa Dönem Kapasite Planlama 
.Uzun Dönem Kapasite Planlama
.Sonlu Kapasite Planlama
.Sonsuz Kapasite Planlama
İş Gücü Planlama
Darboğaz Tespiti 
Ekipman Etkinliği
İş Yükü Dengeleme
Acil Eylem Planları
.Üretim Planlama
Stratejik Planlama
Üretim Planlama Teknikleri
Bütünleşik Üretim Planlama
Üretim Sistemi ve Kullanılacak Üretim Planlama Tekniği Arasındaki İlişki
Sok Kontrol
Stok Azaltma Teknikleri
.Üretim Sistemleri
Siparişe Üretim
Stoğa Üretim
Seri Üretim
Kesikli Üretim
Proje Üretimi
Grup Teknolojisi
Kitlesel Üretim
JIT
Ford Yaklaşımı
Toyota Yaklaşımı
.Üretim Yönetim Sistemleri
İtme Sistemleri
.MRP (MRP’nin Temelleri)
.MRP II (MRP II Performans Kriterleri)
.ERP (ERP Seçim Kriterleri / Dünya Klasında Üretim Özellikleri) 
.ERP II
.CRM (CRM Uygulamalarının Başarı Oranının Düşüklüğü ve Başarısızlık Nedenleri)
.SCM
Kamçı Etkisi
Tedarik Zinciri Yönetimin Başarısını Ve Performansını Etkileyen Unsurlar 
Tedarik Zinciri Yönetimin Rekabet Gücüne Katkıları 
Tedarikçi Seçimi 
Tedarikçi Yönetimi 
Çekme Sistemleri
.Yalın Üretim
.Yalın Düşünce Nedir?
.Yalın Üretimin Tarihçesi
.Yalın Üretimin Araçları
5S
TPM
POKA YOKE
SMED
JIDOKA ANDON
KAIZEN
KANBAN
.Tam Zamanında Üretim Sisteminde Satın Alma 
.Tam Zamanında Üretim Sisteminde Yan Sanayi İlişkileri 
.Sürekli İyileştirme
Neden Gerekli?
Verimlilik Artırma Teknikleri 
Öğrenen Sistemler
PUKO Döngüsü
Altı Sigma


Önerilen Eğitim Süresi: 4 Gün 

7/24 İletişim Hattı