Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı

20 Yıllık Deneyim

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alımı konusunda uzman ekibimizle destek olalım, zorlu süreci birlikte atlatıp firmanızın gümrük idarelerindeki basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmasını sağlayalım. Uluslararası geçerliliğe sahip olan bu belge ile ülkemizdeki gümrük işlemleri hızlanıp , dış ticaret maliyetleriniz azalırken, karşı ülke nezninde de firmanızın güvenilirliği kanıtlanmış olsun. Güvenle dış ticaretinizi yönetin. YYS'nin tüm süreçlerini bünyemizdeki yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ve uzman ekibimiz ile yönetelim. İşinizi şansa bırakmayın. Talebiniz doğrultusunda sizlere bir toplantı ile tüm süreci anlatalım. Sadece sertifika alımı değil öncesi ve sonrasında tüm süreci yönetiyoruz. KTG Danışmanlık, YYS danışmanlığında sektörünün öncü firmasıdır.

Uzman kadromuz;
1 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri , 2 Gümrük Müşaviri, 1 Mali Müşavir, 5 Gümrük Müşavir Yardımcısından oluşmaktadır.KTG Danışmanlık Yetkilendirilmiş Yükümü Sertifikası(YYS) Sürecinde Neler Yapıyor? Neden bizi tercih etmelisiniz?

Risk Analizi(GAP)(Mevcut Durum Analizi)

Firmalarımız yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sürecine geçmeden önce uzmanlarımız yerinde denetim işlemleri gerçekleştirir. Yapılması gerekenleri paylaşır. Firmalarımızın teyidi sonrasında sürece geçilir. Değerlendirmeler yapılırken firmalara maliyet avantajı yaratmaya özen gösteririz. Minimum maliyet ile süreci tamamlamak esas hedefimizdir.

Soru Formu Hazırlanması

Soru formu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sürecinde en önemli belgedir. Firmamız uzman kadrosu ile soru formunun doldurulması ve gerekli talimat ve prosedürlerin hazırlanmasını, hizmet verdiğimiz firmalara iş yükü doğurmayacak şekilde planlamaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımından sonra her beş yılda bir bu formun güncellenmesi hususunda destek vermektedir.

YYS Eğitimleri,

Firmalarımızın sertifika alımında başvuru öncesi ve sonrasında ihtiyacı olan temel Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı, Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri eğitimlerini uzman kadromuz eşliğinde vermektedir. Firmamız aynı zamanda bu alanda eğitim vermeye yetkili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir eğitim kuruluşudur.

Mevzuat Değişiklikleri Bildirimi

Firmalarımıza bu süreçte ihtiyacı olan gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin takibini ve bildirimini sağlamaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımından sonra her yıl hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporu firmamızın uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan beyanlardaki hataların tespiti ve gümrük idaresine tespitten önce bildirilmesi firmanıza %90 maliyet avantajı sağlar.

Denetim Sürecine İştirak

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu son aşamasında Ticaret Bakanlığı Müfettişleri yerinde inceleme faaliyeti gerçekleştirir. Bu sürece firmamızı en iyi şekilde hazırlar yapılması gerekenleri paylaşırız. Yapılacak denetime aksi belirtilmediği sürece iştirak eder bu süreci firmamız ile birlikte yönetiriz.

ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifika Alımı

Firmalarımızın alması gereken temel uluslararası sertifikaların alımını talep doğrultusunda partner firmalarımız eşliğinde gerçekleştirebiliriz.

YYS'de A'dan Z'ye Herşey

Firmalarımızın sertifika alımı ve sonrasında tüm süreci başka herhangi bir kuruluşa gerek kalmadan yönetiriz. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alımı sonrasında yapılması gereken tüm süreçlerde firmalarımızın yanındayız. Tesis ekleme, ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli alıcı,izinli gönderici gibi temel basitleştirmelerin eklemeleri de tarafımızca gerçekleştirilir.
YYS NEDİR?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Hakkında;


Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile  kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır

Gümrük İşlemlerinde Basitleştirmeler
* Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanmalarına izin verilir:

a) Eksik beyan usulü,

b) Kısmi teminat uygulaması.
 Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmalarına, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları halinde izin verilir:

a) Götürü teminat uygulaması,

b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;

1) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

2) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

3) İhracatta yerinde gümrükleme izni,

c) İzinli gönderici yetkisi,

ç) İzinli alıcı yetkisi,

d) İthalatta yerinde gümrükleme izni.
* Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Yeşil hat uygulaması,

b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması.
* Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışta aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı kapsamında KTG Eğitim ve Danışmanlık neler yapıyor?

-Soru formu kapsamında;

 • Eşya hareketlerine ilişkin kayıtlar,
 • Eşya hareketlerine ilişkin kontroller,
 • Arşiv sistemi,
 • Gümrük kurallarına uyum,
 • Tesis güvenliği,
 • Personel güvenliği,
 • İş ortaklarının güvenliği,
 • Taşeron firmalar,
 • Taşıtların güvenliği,
 • Şöförlerin güvenliği,
 • Olay yönetimi hususlarında

yerinde incelemeler ve yapılan incelemeler neticesinde ön değerlendirmede bulunarak eksikliklere ve ihtiyaç duyulacak geliştirmelere yönelik bir değerlendirme raporu hazırlanması. Rapor kapsamında tespit edilen hususların yerine getirilmesini, eksikliklerin giderilmesini bir iş planı ve takvim oluşturarak takip edip Firma’nın yönlendirilmesi,

- Soru formunun doldurulmasında ve soru formu kapsamında yapılması gereken usul ve prosedürlerin hazırlanmasına gerekli desteklerin verilmesi,

- Sürdürülebilir süreçler geliştirilmesine destek verilmesi,

- Risk analizleri

 • Taşımaya ilişkin rizk analizleri
 • Tesislere ilişkin risk analizleri

- Karşılıklı belirlenecek takvime göre;

 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatı,
 • Tedarik zinciri güvenliği,
 • Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer, narkotik, yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespiti,
 • Taşıt kontrolleri
 • Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerinin tespiti

 konularında her yıl eğitim planlaması,

- Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişiklikleri günlük olarak takip edilecek ve firmaya bilgilendirme yapılması ve firmayı ilgilendiren hususlarda değişiklik olması durumunda yeni mevzuat hükümlerine uyum konusunda destek verilmesi,

- Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra 6 aylık periyotlarla kayıtlar ve belgeler üzerinden;

 • Beyan bilgileri ve sipariş uygunluğunun kontrolleri
 • Beyan bilgileri ve ekli belgelerin kontrolleri
 • Kıymet, menşe, tarife kontrolleri
 • Lisans, izin, uygunluk belgesi, ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi, kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulaması, çift kullanımlı eşya, ambargoya tabi eşya hususlarının kontrolleri

 ve kontrol sonuçlarının firmaya bildirilerek, alınacak önlemlere destek verilmesi

-İznin alınmasını müteakip iznin kullanımı hususlarında destek verilmesi

 • İznin Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı’na uyumlu olarak kullanılmasının sağlanması
 • Mevzuat’ta meydana gelen değişikliklere göre uyumun sağlanması

-İznin alınmasını müteakip iç kontrol ve denetimler

 • Firmada bulunan idari birimlerin yapıyor oldukları işlemlerin kontrolü
 • Kontrol süreçlerinin oluşturulması ve değerlendirmelerin yapılması
 • Değerlendirme sonrasında yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve idarelere aktarılması
 • İdari birimlerin düzenli olarak kontrol edilmesine devam edilmesi
 • Firma çalışanlarının mevzuata uyum konusunda performanslarının ölçülmesi
 • Hazırlanan planların belirli aralıklarla gözden geçirilmesi
 • Tespit edilen sorunların çözümlenmesi
 • Soru formunun senelik olarak gözden geçirilmesi
 • Firmanın belirlemiş usul ve prosedürlerin gözden geçirilmesi
 • Değişikliklere uyum sağlanması için tedbirlerin alınması

-Sonradan Kontrol

 • Geçmişte yapılan işlemlerin dönemsel olarak kontrolü
 • Firmanın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılacak denetime hazırlanması

- Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının, bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası-YYS-yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi, 

-Denetim elemanı değerlendirmesine iştirakSıkça Sorulan Sorular

7/24 İletişim Hattı