Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Danışmanlığı

20 + Yıllık Deneyim

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alımı konusunda uzman ekibimizle destek olalım, zorlu süreci birlikte atlatıp firmanızın gümrük idarelerindeki basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmasını sağlayalım. Uluslararası geçerliliğe sahip olan bu belge ile ülkemizdeki gümrük işlemleri hızlanıp , dış ticaret maliyetleriniz azalırken, karşı ülke nezninde de firmanızın güvenilirliği kanıtlanmış olsun. Güvenle dış ticaretinizi yönetin. YYS'nin tüm süreçlerini bünyemizdeki yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri ve uzman ekibimiz ile yönetelim. İşinizi şansa bırakmayın. Talebiniz doğrultusunda sizlere bir toplantı ile tüm süreci anlatalım. Sadece sertifika alımı değil öncesi ve sonrasında tüm süreci yönetiyoruz. KTG Danışmanlık, YYS danışmanlığında sektörünün öncü firmasıdır.

Uzman kadromuz;
1 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri , 2 Gümrük Müşaviri, 1 Mali Müşavir, 5 Gümrük Müşavir Yardımcısından oluşmaktadır.

YYS Firmalarının dönemsel almaları zorunlu eğitimlerine ulaşmak için tıklayınız

KTG Danışmanlık Yetkilendirilmiş Yükümü Sertifikası(YYS) Sürecinde Neler Yapıyor? Neden bizi tercih etmelisiniz?

* GAP Analizinin yapılması
* YYS Yetkilendirme İşlemlerinin Yapılması
* YYS Talimatlarının Hazırlanması
* YYS Soru Formunun Doldurulması
* YYS Zorunlu Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitiminin verilmesi 
* YYS Zorunlu Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri Eğitiminin verilmesi
* YYS Güvenlik Risk Raporunun Hazırlanması
* Müfettiş Denetimine Eşlik edilmesi
* YYS Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması
* Mevzuat Değişikliklerinin Bildirimi


* GAP Analizinin yapılması

Firmalarımız yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sürecine geçmeden önce uzmanlarımız yerinde denetim işlemleri gerçekleştirir. Yapılması gerekenleri paylaşır. Firmalarımızın teyidi sonrasında sürece geçilir. Değerlendirmeler yapılırken firmalara maliyet avantajı yaratmaya özen gösteririz. Minimum maliyet ile süreci tamamlamak esas hedefimizdir. 

- Arşiv Sisteminin Kontrolü
- Bilgi İşlem Odasının Kontrolü
- Tesis Güvenliğinin Kontrolü
- Depolama Alanlarının Kontrolü
- Kameraların Kontrolü
- Güvenlik Çalışanlarının ve Belgelerinin Kontrolü
- ISO 9001 - ISO 27001 Belgelerinin Kontrolü
- İthalat-İhracat İş Süreçlerinin Takibinin Kontrolü

* YYS Yetkilendirme İşlemlerinin Yapılması

Firmamızda elektronik imzaya sahip proje liderinin gümrük sistemine tanımlanması ile ilgili gerekli belgeler firmamız ile paylaşılır ve kayıt işlemlerinin yapılması esnasında yönlendirme sağlarız. 

* YYS Talimatlarının Hazırlanması

Firmamız Soru Formu doldurulması esnasında soru formu ekinde sunulması gereken talimatları, proje lideri eşliğinde oluşturulacak ekip ile birlikte firmanın iş süreçlerini dikkate alarak hazırlar. 

* YYS Soru Formunun Doldurulması

Soru formu yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sürecinde en önemli belgedir. Firmamız uzman kadrosu ile soru formunun doldurulması ve gerekli talimat ve prosedürlerin hazırlanmasını, hizmet verdiğimiz firmalara iş yükü doğurmayacak şekilde planlamaktadır. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımından sonra her beş yılda bir bu formun güncellenmesi hususunda destek vermektedir. 

* YYS Zorunlu Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitiminin verilmesi 

Firmalarımızın sertifika alımında başvuru öncesi ve sonrasında ihtiyacı olan temel Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı eğitimlerini uzman kadromuz eşliğinde vermektedir. Firmamız aynı zamanda bu alanda eğitim vermeye yetkili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir eğitim kuruluşudur.
Eğitim Konu Başlıkları:
* Genel gümrük ve dış ticaret mevzuatı
* Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı
*  Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı
* Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı

* YYS Zorunlu Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri Eğitiminin verilmesi

Firmalarımızın sertifika alımında başvuru öncesi ve sonrasında ihtiyacı olan Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak güvenlik tedbirleri eğitimlerini uzman kadromuz eşliğinde vermektedir. Firmamız aynı zamanda bu alanda eğitim vermeye yetkili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir eğitim kuruluşudur.
Eğitim Konu Başlıkları:
* Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitimi
* İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi
* İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi 
*  İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitimi 
* Zula eğitimi

* YYS Güvenlik Risk Raporunun Hazırlanması

Firmamız soru formu ekinde bakanlığın talep etmiş olduğu, firmanın genel güvenlik süreçlerini analiz edip bunu rapora bağlar. Firmanın YYS Güvenlik Risk Raporu hazırlanması sürecinde başka bir firmadan hizmet almasına ihtiyaç kalmaz. 


* Müfettiş Denetimine Eşlik edilmesi
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu son aşamasında Ticaret Bakanlığı Müfettişleri yerinde inceleme faaliyeti gerçekleştirir. Bu sürece firmamızı en iyi şekilde hazırlar yapılması gerekenleri paylaşırız. Yapılacak denetime aksi belirtilmediği sürece iştirak eder bu süreci firmamız ile birlikte yönetiriz.

* YYS Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımından sonra her yıl hazırlanması gereken yıllık faaliyet raporu firmamızın uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca İthalat-İhracat beyanname toplamının en az %5 kontrol edilip rapora bağlanması gerekmektedir. Minimum kontrol adedi yönetmelikte 50 beyanname olarak belirlenmiştir. Sertifikanın kaybedilmemesi için burada yapılacak tespitler son derece önem arz etmektedir. Yapılan beyanlardaki hataların tespiti ve gümrük idaresine tespitten önce bildirilmesi firmanıza %90 maliyet avantajı sağlar. Firmalarımız cezalardaki maliyeti uzlaşma yönetmeliği sayesinde %3-%5 lere kadar indirebilmektedir. 

* Mevzuat Değişikliklerinin Bildirimi
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’ne göre yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olan firmalar mevzuat değişikliklerini takip etmesi gerekmektedir. Bu süreci firmalar kendi bünyesinde takip edebilecekleri gibi dışarıdan hizmet alımı yolu ile gerçekleştirebilir. Mevzuat değişiklikleri firmaların direk ithalat-ihracat süreçlerine etki edeceği için takibi son derece önem arz etmektedir. Firmalarımıza bu süreçte ihtiyacı olan gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin takibini ve bildirimini sağlamaktadır.

YYS'de A'dan Z'ye Herşey

Firmalarımızın sertifika alımı ve sonrasında tüm süreci başka herhangi bir kuruluşa gerek kalmadan yönetiriz. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alımı sonrasında yapılması gereken tüm süreçlerde firmalarımızın yanındayız. Tesis ekleme, ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli alıcı,izinli gönderici gibi temel basitleştirmelerin eklemeleri de tarafımızca gerçekleştirilir.
YYS NEDİR?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Hakkında;


Gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile  kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır

Gümrük İşlemlerinde Basitleştirmeler

Talep ve Ek Koşula Tabi Olmadan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Basitleştirmeler

- Eksik Beyan Usulü
- Kısmi Teminat Uygulaması

Beyanın Kontrolüne İlişkin Kolaylaştırmalar
- Yeşil Hat Uygulaması

Talep ve Ek Koşula Bağlı Olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün Sağladığı Basitleştirmeler
- Götürü Teminat Uygulaması
- Onaylanmış İhracatçı Yetkisi
* A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,
* Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,
* İhracatta yerinde gümrükleme izni
- İzinli Gönderici
- İzinli Alıcı
- İthalatta Yerinde Gümrükleme

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Dışındaki Basitleştirmeler

- Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül
- Varış Öncesi İthalat 
- Laboratuvar Tahliline Tabi Eşyanın Tesliminde Basitleştirme
- Dahilde İşleme Rejimi İndirimli Teminat Uygulaması
- Emsal Tahlil Raporu Kullanımı
- Geçici İthalat Rejimi İle Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespitine İlişkin Basitleştirme
- İthalat Denetimlerinde Kolaylık
- Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret tarifesinde indirim hakkı
- Geçici İthalat Kısmi Muafiyet sisteminde 24 ayı aşan süre uzatımı alabilme imkanı
- İhracat beyannameleri ile ilgili kıymet araştırmasına gidilmemesi
Sıkça Sorulan Sorular

7/24 İletişim Hattı