Site içi Arama
Ara
Eğitimlerimiz
Eğitimlerimiz

Dış Ticaret Uygulamaları ve Risk Yönetimi Eğitimi

Programın Amacı:
Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaret işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve karşılaşılabilecek risklerin  doğru yönetilmesi gerekmektedir.

Bu eğitimle, dış ticaret faaliyetinde bulunan şirket  yöneticileri, çalışanları ile ileride dış ticaret yapmak isteyen kişilere gerek dış ticaret uygulamalarını gerekse uygulamalar esnasındaki karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerin yönetilmesi konularında  kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Dış Ticaret Uygulamaları ve Risk Yönetimi Eğitimi

Talebe Göre Değerlendirilecektir
2 gün
Talebe göre değerlendirilecektir.
Lütfen Eğitim Dönemini Seçiniz

Dış Ticaret Uygulamaları ve Risk Yönetimi Eğitimi

Programın Amacı:

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaret işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve karşılaşılabilecek risklerin  doğru yönetilmesi gerekmektedir.

Bu eğitimle, dış ticaret faaliyetinde bulunan şirket  yöneticileri, çalışanları ile ileride dış ticaret yapmak isteyen kişilere gerek dış ticaret uygulamalarını gerekse uygulamalar esnasındaki karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerin yönetilmesi konularında  kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Dış Ticaret Uygulamaları ve Risk Yönetimi Eğitimi

Kursumuza katılan kişilerin görüşlerini okumak için tıklayınız
Eğitim fotoğraflarını görüntülemek için tıklayınız

Program süresi: 2 Gün

Programda Yer Alan Konuların Detaylı İçeriği;

 • DIŞ TİCARETE GİRİŞ ve TEMEL KAVRAMLAR
  • Dış Ticaretin Tanıtımı ve Dış Ticaret İşlemlerine Genel Bakış
  • Dış Ticaretin Nedenleri
  • Ticaret İle Dış Ticaret Arasındaki Farklar
  • Dış Ticaret Rejimi Nedir?
  • Dış Ticaretin Nedenleri?
  • Dış Ticarette Riskler

*  Ülke Riski

*  Sektör Riski

*  Alıcı veya satıcı riski

*  Taşıma Riski

*  Mal Riski

*  Kur Riski

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Tanımlar

*  Gümrük Birliği

*  Türk Gümrük Tarife Cetveli

*  Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

*  Damping

*  Anti Damping Vergisi

*  Kota

*  Gözetim

*  Navlun

*  Demuraj

*  Konteyner

 • KAMBİYO MEVZUATI
  • TPKKK Kapsamında 32 Sayılı Kararın Amacı
  • 32 Sayılı Karar Kapsamında Parasal Hareketler
  • İthalat Bedeli Ödemelerine ilişkin Uygulamalar
  • İhracat Bedeli Tahsiline İlişkin Uygulamalar


  DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 • Satış sözleşmelerinin taraflar açısından önemi
 • Satış sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar
 • Satış sözleşmesi taraflarının kredibiliteleri
 • Dış Ticarette Belge Uygulamaları

 Ticari Belgeler

*  Proforma Fatura ( Pro-forma Invoice)

*  Ticari fatura ( Commercial Invoice)

*  Çeki Listesi ( Weight list )

*  Koli/Ambalaj Listesi ( Packing List )

*  Gözetim Belgesi (Certificate of İnspection)

 Resmi Belgeler

*  Dolaşım Belgeleri ( Movement Certificate)

*  Tasdikli Fatura (Legalized Invoice)

*  Menşe Şahadetnamesi ( Certificate Of Origin)

*  Sağlık/Veteriner Sertifikası (Health/Veterinary Cert.)

 Taşıma Belgeleri

*  Deniz Konişmentosu (Marine/Ocean Bill Of Lading)

*  Havayolu Taşıma Senedi (Airwaybill/AWB)

*  Nakliyeci Makbuzları/Fiata Belgeleri  ( Fiata  FCR-FCT )

*  Karayolu Taşıma Belgesi ( CMR Road Waybill)

*  Demiryolu Taşıma Belgesi ( Rail Consigment note )

 Sigorta Belgesi

*  Sigorta Poliçesi (Insurance Policy)

 Finansman Belgeleri

*  Poliçe (Bill of Exchange/Draft)

*  Bono ( Promissory note)

 • DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2020) ve FİYATLAMA
  • Teslim Şekiller ininin Dayanağı ve Amacı
  • Tarafların Yükümlülükleri
  • Yasal Teslim Noktası
  • Riskin Geçişi
  • Masraf ve Maliyetin Taraflar Arasındaki Dağılımı
  •  EXW İşyerinde Teslim (Eğitimci Tarafından Anlatılmaktadır.)
  • FCA Taşıyıcıya Masrafsız
  • FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız                 
  • FOB Gemide Masrafsız
  • CFR Mal Bedeli ve Navlun
   • CIF   Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun
   • CPT Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
   • CIP  Taşıma ve Sigorta Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim
   • DAP Belirlenen Yerde Teslim
   • DPU Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim
   • DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

  

 • DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE TAŞIDIKLARI RİSKLER
 • Ödeme Şekillerinin Taraflar Açısından Önemi
 • Ödeme Şeklinin Seçiminde Dikkat edilmesi Gereken Unsurlar

 • Peşin Ödeme (Down payment/ Advance payment)

-         Peşin Ödemenin Tanımı

-         Peşin Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar

-         Tarafların Riskleri ve Avantajları

-          Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler

 • Mal Mukabili ödeme (Open Account / Cash Against Goods)

-          Mal Mukabili Ödemenin Tanımı

-          Mal Mukabili Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar

-          Tarafların Riskleri ve Avantajları

-          Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler

 • Vesaik Mukabili Ödeme ( Collections/ Cash Against Documents)

-          Vesaik Mukabili Ödemenin Tanımı

-          Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar

-          Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (URC 522)

-          Vesaik Mukabili İşlemde Tarafların Riski ve Avantajları

-          Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması gereken Önlemler

-          Vesaiki Tahsile Gönderen Bankaların Görev ve Sorumlulukları

-          Tahsil Bankasının Görev ve Sorumlulukları

 • Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit)

-          Kabul Kredili Ödemenin Tanımı

-          Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar

-          Kabul Kredili Ödemenin Çeşitleri

*  Müşteri Kabullü

*  Müşteri Kabullü Banka Avalli

*  Banka Avali İçin Gerekli Şartlar

-          Kabul Kredili Ödemede İşlem Adımları

-          Kabul Kredili Ödemede Tarafların Riski ve Avantajları

-          Vesaiki ve Poliçeyi Tahsile Gönderen Bankaların Görev ve Sorumlulukları

-          Tahsil Bankasının Görev ve Sorumlulukları


 • Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit

-          Akreditifli Ödemenin Tanımı

-          Akreditifin Tarafları

-          Akreditifli Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (UCP 600)

-          Akreditifli Ödemenin İthalatçıya Sağladığı Faydalar

-          Akreditifli Ödemenin İhracatçıya Sağladığı Faydalar

-          Akreditifli Ödeme Sisteminde Bankaların Rolü

-          Akreditif Çeşitleri

*  Kabili rücu/Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)

*  Gayri kabili rücu/Dönülmez Akreditif (Irrevocable L/C)

*  Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)

*  Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)

*  Garanti Akreditifleri (Stand by L/C)

-          Ödeme Şekilleri İtibariyle Akreditifler

*  Vesaik İbrazında Ödemeli (Sıght Payment)

*  Poliçe Kabullü (Acceptance)

*  Belirlenen Bir Vadede Ödeme (Deferred Payment)

*  Peşin Ödemeli (Red- Green Clause Akreditif)

-          Akreditif Okuma Yöntemleri/Metin Analizi

 • EXİMBANK’IN İHRACATÇILARA SAĞLADIĞI DESTEKLER  
  • Eximbank’ın Kuruluş Amacı ve Görevleri

 EXİMBANK KREDİLERİ

 • Sevk Öncesi İhracat Kredisi
 • İhracat Hazırlık Kredileri (Performans Kredisi)
 • Kobi İhracat Hazırlık Kredisi


 EXİMBANK KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI

 • Amaç ve Kapsam
 • Kapsanan Riskler
 • Müracaat Esasları
 • Sigortanın Maliyeti
 • Tazmin Esasları
 • Sigortanın İhracatçıya Sağladığı Avantajla

 • DAHİLDE İŞLEME REJMİ ve UYGULAMALARI
  • Amaç/Kapsam
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

-         Belgenin veriliş amacı/kapsamı

-         Müracaat Esasları
·        D-1 Kodlu Belge (Askıya Alma Sistemi)

*  İthalatta Şartlı Muafiyet

*  Eş Değer Eşya Kullanımı

*  Yurt İçi Alımlar

 • D-3 Kodlu Belge (İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler)
 • D-5 Kodlu Belge (Geri Ödeme Sistemi)
 • Gümrüklerce Verilen Dahilde İşleme İzni

-         Amaç/ Kapsam

-         Dahilde İşleme İzni verilecek Haller

-         İzin Süresi

-         Dahilde İşleme İzni’nin İhracat Taahhüt Hesabının kapatılması

 • GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI GENEL BİLGİLER
 • Gümrük Kanunu
 • Gümrük Bölgesi
 • Tarife (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu)
 • Tarifenin Özellikleri
 • Gümrük Kontrol Hatları

*  Sarı Hat

*  Kırmızı Hat

*  Mavi Hat

*  Yeşil hat

 • İthalatta Alınan Vergi ve Fonlar

*  Gümrük Vergisi

*  KDV

*  ÖTV

*  KKDF

*  Gözetim

*  Anti Damping Vergisi


7/24 İletişim Hattı