Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Ce Muafiyet İşlemleri Danışmanlığı

CE muafiyet belgesinin alınabilmesi için sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından işletmenin sanayi sicil belgesini aldığı ilin sanayi ve ticaret il müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Sanayi ve ticaret il müdürlüğünden alınan “ce muafiyet yazısı” ise sanayici veya sanayici adına ithalat yapan tedarikçi tarafından ilgili gümrük müdürlüğüne iletilir.

Ürün gümrüğe geldikten sonra Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması, işlemler sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine, bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir. Ayrıca, gümrükte geçen her gün için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız


Ce muafiyet belgesi, faturalı ve yıllık olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

Faturalı Ce muafiyeti: fatura ile münferit olarak ithal edilen ürünler için verilmektedir.

Yıllık CE muafiyeti: içinde bulunulan yılın aralık ayının son gününe kadar geçerli olmak üzere, kapasite raporundaki tüketim ihtiyacının tamamı kadar verilmektedir..

30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı resmi gazete’nin 3. Mükerrer sayısında yayımlanan “ce işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimlerine dair dış ticarette standardizasyon tebliğinin” (tebliğ no: 2012/9)” 7.maddesi gereği, aşağıdaki tabloda belirtilen yönetmeliklere tabi ürünlerin; sanayicilerin ürettikleri mamül veya yarı mamül ürünlerin bünyesinde girdi (hammadde) olarak kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, tebliğinin 8 inci maddesi gereği ce muafiyet belgesi (ithal edilmek istenen ürünlerin bu tebliğ hükümlerinden muaf olarak ithal edileceğine dair yazı) verilmektedir.

7/24 İletişim Hattı