Site içi Arama
Ara
Eğitimlerimiz
Eğitimlerimiz

Tedarik Zinciri, Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık Programı Eğitimi

.Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zincirinin Amacı
Stratejik ve Operasyonel Yönetim ( Geleceğin Yaratılması ve Geleceği Uygulama ) 
Maliyet Yönetimi Felsefesi
Tedarik Zincirinin Tasarlanması ve Planlanması
Tedarik Zinciri Yönetiminin Üç Temel Seviyesi
Tedarik Zinciri Planlama Sistemi / Tedarik Zinciri Yürütme Sistemi
Planlama ve Yürütme Fonksiyonlarının Kullanımı
.Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi 
Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?
Information Distortation & Bullwhip Etkisi
Beer Game
Postponement & Design for SCM
.Tedarik Zinciri Planlama 
Satış ve Operasyon Planlama 
Tedarik Zincirinde Pazar Yapıları ve Davranışları
Pazar Araştırması
 E-SCM Bilgi Yönetimi: Bilgi Sistemine İhtiyaç Duyulma Nedenleri
E-CRM, E-Lojistik
Yeni Ürün & Promosyon Planlama
Talep Planlama 
Tahminleme
Tahmin Hatalarının Ölçülmesi
Kapasite Planlama 
Kurumsal Stratejik Planlama
Kaba Kapasite Planlama
Yatırım Planları
Üretim Planlama & Yönetimi 
Ana Üretim Planlama
Üretim Planı Çizelgeleme
Üretim Yönetimi
Lot Sizing
Ürün Ağacı ve İş Planları
MRP (Malzeme Kaynakları Planlaması)
.Müşteri Hizmetleri Yönetimi 
Servis Seviyesi Belirleme ve Ölçme
Alokasyon Yönetimi ve Önceliklendirme
EDI ve Müşteri Hizmetleri
.Lojistik Yönetimi 
Tedarik Zincirinde Dağıtımın Rolü
Dağıtım Ağını Belirleyen Faktörler, Dağıtım Politikaları
Fiziksel Dağıtım ve Evreleri
Lojistik Yönetim Sistemi Bileşenlerinde Yeri
Fiziksel Dağıtımın Maliyetler Açısından İncelenmesi
Fiziksel Dağıtımda Lojistik Yönetim Anlayışının Gelişimi
Fiziksel Dağıtım Öğelerinin İncelenmesi
Müşteri Hizmetleri / Depolama Kararı / Envanter Yönetimi / Üretim Yönetimi ve Malzeme İhtiyaç Planlama
Fiziksel Dağıtım Stratejisini Etkileyen Faktörler
Taşıma Kararları / Taşıma Yönteminin Seçimi ( 3. Taraf Lojistik Firmalar )
Nakliye Alternatifleri
Nakliye Maliyeti ve Tedarik Zinciri Duyarlılığı Açısından İlişki
Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği
.Depo Yönetimi 
Depo Yeri Belirleme, Depo Tesis Yapısı ve Ekipman – Donanım Seçimi
Depo İç Düzeni Planlaması 
Etkin Depo Yönetimi
Maliyet Planlaması
Depo Verimlilik Esasları ve Hesapları 
Temel Depolama Prosedürleri
FİFO-LİFO 
KAİZEN 
Depo Bilgi Yönetimi Sistemleri, Malzeme Kodlama Sistemleri
.Stok Yönetimi 
Temel Stok Konseptleri
Güvenlik Stokları Yönetimi
Kötü Stok Yönetimi Semptomları
VMI (Vendor Managed Inventory)
Müşteri Hizmetleri ve Envanter Yönetimi
.İleri Düzey Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri SCOR ( Supply Chain Operation Reference ) Modeli
ECR ( Efficient Costumer Responce – Etkin Tüketici Yanıtı ) ve Türkiye Uygulamaları
CPFR ( Collaborative Planning – Forecasting )
.Tedarik Zinciri Performans Yönetimi 
Tedarik Zinciri vs. Değer Zinciri
İşletmede Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi
Değerin Yaratılması / Müşteri İçin Değerin Yaratılması
Değer Zinciri Analizinde Safhalar
Değer Zincirinde Kalitesizlik Maliyetleri ya da Kalite Maliyetleri Yönetimi
Kalite Maliyetlerinin Kullanım Alanları / Kalite Maliyet Sisteminin Amacı


Önleme Maliyetleri / Ölçme-Değerleme Maliyetleri
İçsel ve Dışsal Başarısızlık Maliyetleri
Planlama Performans Kriterleri
Envanter Performans Kriterleri
Lojistik Performans Kriterleri
Depo Performans Kriterleri
Exception Based Management & Reporting
.Tedarik Zincir ve Bilgi Sistemleri 
ERP Sistemleri
İleri Düzey Planlama Sistemleri
VMI Sistemleri
Internet ve Tedarik Zinciri


Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün

Tedarik Zinciri, Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık Programı Eğitimi

Fiziki&Online
18
Talebe göre belirlenecektir.
Lütfen Eğitim Dönemini Seçiniz
.Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zincirinin Amacı
Stratejik ve Operasyonel Yönetim ( Geleceğin Yaratılması ve Geleceği Uygulama ) 
Maliyet Yönetimi Felsefesi
Tedarik Zincirinin Tasarlanması ve Planlanması
Tedarik Zinciri Yönetiminin Üç Temel Seviyesi
Tedarik Zinciri Planlama Sistemi / Tedarik Zinciri Yürütme Sistemi
Planlama ve Yürütme Fonksiyonlarının Kullanımı
.Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi 
Bütünleşik Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?
Information Distortation & Bullwhip Etkisi
Beer Game
Postponement & Design for SCM
.Tedarik Zinciri Planlama 
Satış ve Operasyon Planlama 
Tedarik Zincirinde Pazar Yapıları ve Davranışları
Pazar Araştırması
 E-SCM Bilgi Yönetimi: Bilgi Sistemine İhtiyaç Duyulma Nedenleri
E-CRM, E-Lojistik
Yeni Ürün & Promosyon Planlama
Talep Planlama 
Tahminleme
Tahmin Hatalarının Ölçülmesi
Kapasite Planlama 
Kurumsal Stratejik Planlama
Kaba Kapasite Planlama
Yatırım Planları
Üretim Planlama & Yönetimi 
Ana Üretim Planlama
Üretim Planı Çizelgeleme
Üretim Yönetimi
Lot Sizing
Ürün Ağacı ve İş Planları
MRP (Malzeme Kaynakları Planlaması)
.Müşteri Hizmetleri Yönetimi 
Servis Seviyesi Belirleme ve Ölçme
Alokasyon Yönetimi ve Önceliklendirme
EDI ve Müşteri Hizmetleri
.Lojistik Yönetimi 
Tedarik Zincirinde Dağıtımın Rolü
Dağıtım Ağını Belirleyen Faktörler, Dağıtım Politikaları
Fiziksel Dağıtım ve Evreleri
Lojistik Yönetim Sistemi Bileşenlerinde Yeri
Fiziksel Dağıtımın Maliyetler Açısından İncelenmesi
Fiziksel Dağıtımda Lojistik Yönetim Anlayışının Gelişimi
Fiziksel Dağıtım Öğelerinin İncelenmesi
Müşteri Hizmetleri / Depolama Kararı / Envanter Yönetimi / Üretim Yönetimi ve Malzeme İhtiyaç Planlama
Fiziksel Dağıtım Stratejisini Etkileyen Faktörler
Taşıma Kararları / Taşıma Yönteminin Seçimi ( 3. Taraf Lojistik Firmalar )
Nakliye Alternatifleri
Nakliye Maliyeti ve Tedarik Zinciri Duyarlılığı Açısından İlişki
Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği
.Depo Yönetimi 
Depo Yeri Belirleme, Depo Tesis Yapısı ve Ekipman – Donanım Seçimi
Depo İç Düzeni Planlaması 
Etkin Depo Yönetimi
Maliyet Planlaması
Depo Verimlilik Esasları ve Hesapları 
Temel Depolama Prosedürleri
FİFO-LİFO 
KAİZEN 
Depo Bilgi Yönetimi Sistemleri, Malzeme Kodlama Sistemleri
.Stok Yönetimi 
Temel Stok Konseptleri
Güvenlik Stokları Yönetimi
Kötü Stok Yönetimi Semptomları
VMI (Vendor Managed Inventory)
Müşteri Hizmetleri ve Envanter Yönetimi
.İleri Düzey Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik Zinciri SCOR ( Supply Chain Operation Reference ) Modeli
ECR ( Efficient Costumer Responce – Etkin Tüketici Yanıtı ) ve Türkiye Uygulamaları
CPFR ( Collaborative Planning – Forecasting )
.Tedarik Zinciri Performans Yönetimi 
Tedarik Zinciri vs. Değer Zinciri
İşletmede Değer Yaratan Faaliyetlerin Belirlenmesi
Değerin Yaratılması / Müşteri İçin Değerin Yaratılması
Değer Zinciri Analizinde Safhalar
Değer Zincirinde Kalitesizlik Maliyetleri ya da Kalite Maliyetleri Yönetimi
Kalite Maliyetlerinin Kullanım Alanları / Kalite Maliyet Sisteminin Amacı


Önleme Maliyetleri / Ölçme-Değerleme Maliyetleri
İçsel ve Dışsal Başarısızlık Maliyetleri
Planlama Performans Kriterleri
Envanter Performans Kriterleri
Lojistik Performans Kriterleri
Depo Performans Kriterleri
Exception Based Management & Reporting
.Tedarik Zincir ve Bilgi Sistemleri 
ERP Sistemleri
İleri Düzey Planlama Sistemleri
VMI Sistemleri
Internet ve Tedarik Zinciri


Önerilen Eğitim Süresi: 3 Gün

7/24 İletişim Hattı