Site içi Arama
Ara
Eğitimlerimiz
Eğitimlerimiz

MAVİ YGMS PROGRAMI& YGM PERSONELİ EĞİTİMİ

MAVİ YGMS PROGRAMI& YGM PERSONELİ EĞİTİMİ

MAVİ YGMS PROGRAMI& YGM PERSONELİ EĞİTİMİ

KTG EĞİTİM KURS SALONU
20 SAAT
Cumartesi Pazar
Lütfen Eğitim Dönemini Seçiniz

KTG EĞİTİM VE MAVİ BİLİŞİM

İŞ BİRLİĞİ İLE

MAVİ YGMS PROGRAMI& YGM PERSONELİ EĞİTİMİ

Eğitim Konu Başlıkları: 

-          Mavi YGMS ve Veri Aktarım Programı genel tanıtımı – 1 saat

-          YGM raporlarının genel değerlendirmesi ve YGM Rehberi incelemesi -6 saat

-          Rapor Oluşturma ve YGMS ye Aktarım – 1 saat

-          Fiziki rapor dosyası oluşturma, gerekli belgelerin tespiti, rapor ibraz süreleri -1 saat

-          AN6-AN8 sayım tutanaklarının oluşturulması, düzeltme işlemleri ve raporlaması – 2 saat

-          İlk stok oluşturma ( manuel ve excel), stok takibi, -1 saat

-          Antrepolardaki değişiklik raporları değerlendirmesi ve  EK-80 incelemesi-1 saat

-          Antrepoda YGM personelinin karşılaşacağı genel işlemler – 2 saat

-          Elleçleme (AN9) İşlemleri 1 saat

-          Altı aylık Dönemsel Stok Sayım (AN7) ve Raporlama İşlemleri 1 saat

-          OKSB müracaatı, şartları, belgeleri ve OKSB rehberi incelemesi – 2 saat

-          Diğer Tespit İşlemleri hakkında bilgilnedirme 1 saat

Ders Saati: 20 Saat / Toplam 2 Hafta
Eğtim Günleri: Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri: 09:00-14:00

Kişi Sayısı:  18 Kişi
Sertifika: Katılımcılara KTG Eğitim & Mavi Bilişim Onaylı sertifika verilecektir.
Kurs Başlangıç Tarihi: Kontenjanımız dolduğunda eğitimlerimiz başlayacaktır. Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz. 
Eğitim Ücreti: 500 TL + KDVProgram Fihristi

-Mavi YGMS Programı

 • Firma kaydı oluşturma
 • Sözleşme oluşturma
 • Kullanıcı oluşturma, yetkilendirme
 • AN6- AN8 günlük işlemlerinin girişi
 • G.Y. 181 MD. kapsamı eşyanın kontrol ve sorgulaması
 • Günlük -Aylık -Dönemsel raporlama
 • Araç Kayıt işlemleri
 • YGM Tespit Raporlarının oluşturulması
 • Stok takibi ve stok listelerinin kullanımı
 • Raporlama menüsünün kullanımı
 • Aynı sözleşmeden birden çok rapor oluşturma
 • Dijital evrak arşivleme
 • AN9 Elleçleme raporlama
 • AN7 Dönemsel Sayım raporlama
 • OK1 (OKSB) raporlama
 • Diğer Tespit Kodları için raporlama

Eğitim İçeriği;

 1. Tanımlamalar
 • Firma kartı oluşturma /değiştirme/ilave yapma
 • Sözleşme Oluşturma
 • Aynı sözleşme üzerinden birden çok rapor hazırlama
 • Aktif-pasif-firma Bazlı Tespit Sözleşmesi listeleme/ sorgulama
 • Kullanıcı oluşturma/YGM Tanımlama/ yetkilendirme/ şifre değişiklikleri

 1. Antrepolara ilişkin AN6-AN8 Günlük işlemler, Aylık Raporlama
 • Giriş ve çıkış işlemlerine ilişkin genel bilgilendirme, evrakların karşılaştırılması ve kontrolü
 • Genel hatlarıyla, T1-T2, TIR Karnesi, Refakat tutanağı (konteyner) varış ve sonlandırma işlemleri
 • Giriş işlemi ve tutanak oluşturma
 • Çıkış işlemi ve tutanak oluşturma
 • Beyanname VEDOP kontrolü
 • Dijital arşive belge ekleme
 • Sayım tutanağı bilgilerinde değişiklik (Silme/düzeltme)
 • İTKİB kapsamı beyannamelerin kontrol ve giriş işlemleri
 • Verilerin YGMS ye aktarımı ve referans alınması
 • Eksiklik/fazlalık kayıtları
 • AN6-AN8 günlük giriş çıkış hareketlerini excel olarak aktarma
 • Antrepoda eşya devri ve  7171 rejimde veri girişi
 • Stok listesi alma
 • Stok kontrolleri
 • Aylık rapor oluşturma
 • Geçmiş yıl sözleşmeleri stok kontrolleri
 • Sözleşmeler arası stok aktarımı
 • İlk kez sözleşme yapılan antrepolar için stok oluşturma (manuel ve excel olarak)
 • Ygm rehberi incelemesi

 1. AN7 – Dönemsel Tespit Raporu Oluşturma
 • AN6-AN8 stok kayıtlarının aktarımı
 • Tutanak oluşturma
 • Rapor oluşturma, YGMS aktarımı ve Referans alma

 1. AN9 - Elleçleme İşlemlerine ilişkin Rapor Oluşturma
 • Elleçleme talebinde ön kontroller, uygunluk değerlendirmesi
 • Müracaat dilekçesi/ EK-63  ilgili madde seçimi
 • Antrepo içinde ve dışında elleçleme işlemlerine ilişkin genel bilgi
 • Antrepo dışında elleçleme yapmak isteyenlerin haiz olması gereken şartlar
 • Antrepo dışında yapılacak işlemde, eşyanın antrepo dışına çıkartılması ve geri getirilmesi işlemlerinin stok hareketleri ile tutanağa bağlanması
 • Rapor oluşturma – Referans numarası alma
 • YGM Rehberi incelemesi

 1. Antrepolarda Yapılacak Değişikliklere İlişkin Raporlar (AN1,AN2,AN3,AN4,AN5)
 • Raporların işleyişine ilişkin genel bilgilendirme
 • İşlemin türüne göre hangi belgelerin talep edileceği hakkında genel bilgi EK-80 değerlendirmesi
 • G.Y. 524 üncü madde değerlendirmesi,  ( hangi durumlarda rapor gerektiği, hangi raporlarda gerekli iznin hangi makamdan alınacağı)
 • 2013-3 sayılı TASİŞ genelgesi ve eklerinin değerlendirilmesi
 • YGM Rehberi incelemesi

 1. OK1 Tespit Raporu Oluşturma
 • OKSB hakkında genel bilgi, gerekli şartların incelenmesi,
 • 2011-41 sayılı OKSB rehberi genelgesinin incelenmesi
 • OKSB ve 42/A kapsamındaki OKSB nin sağladığı yetkiler
 • Grup ihracatçısı, Grup İthalatçısı olarak başvuru şartları
 • Grup firması kullanarak başvuru şartları
 • OKSB de kayıtlı bilgilerde ve OKSB kapsamı yetkilerde değişiklik
 • OKSB müracaatı yapılacak bölge müdürlüğünün belirlenmesi
 • OKSB Müracaatı için gerekli belgeler, belgelerin geçerlilik süresi, belge formatları ve içeriklerinin incelenmesi, adli sicil belgesi alınacak yetkililerin belirlenmesi
 • Elektronik imzalı belgelerin kontrolü, kontrole ilişkin belgelere şerh düşme
 • EK1, EK9 formlarının hazırlanış usulleri
 • OK1 Raporunun oluşturulması,

 1. Diğer Tespit raporları
 • GC1, GC2, NK1, DR1, DR2, GK1, GK2, AT1, EU2, SK1, INF4, ZD1, BD1, TK1 raporları ve kapsamları hakkında genel bilgilendirme
 • YGM Rehberinde raporlar için istenen bilgi ve belgelerin incelenmesi
 • Rapor Detay bilgilerinin oluşturulması
 • Rapor oluşturma, belge ekleme, ek sayısı, ek sayfa sayısı belirleme
 • Rapor gönderimi, referans alma
 • Rapor düzenleme zorunluluğun olmadığı durumların değerlendirilmesi

ü  GC1 ve GC2 nin hangi durumda düzenlenmesi gerektiğinin değerlendirilmesi

ü  NK1 in tespitlerinin nasıl yapılabileceği üzerine değerlendirme

ü  DİR kapsamındaki işlemlerde Nihai kullanım ve raporlaması

ü  DR1 de ihracat oranları, tamir amaçlı işlemler ve ek süre uygulaması hakkında değerlendirme

ü  DR1-DR2 , GK1-GK2 ayrımlarının nasıl yapılacağı

ü  SK1 raporunun YGMS üzerinden tamamlanması


 1. Antrepodaki Personelin Karşılaşacağı Genel Durumlar
 • Araç varış evrağı ve araç fiziki kontrolleri
 • Araç sevk işlemleri
 • İdareye evrak teslimleri, Volet-2 bodrosu oluşturma
 • Eksiklik / Fazlalık bildirimleri ve stok kayıt işlemleri
 • T1-T2 belgelerinin kırmızı hatta işlem görmesi
 • Süre aşımı yaparak varış yapan aracın tescil işlemleri
 • Beklenmeyen haller, mücbir sebepler, hırsızlık durumları

7/24 İletişim Hattı