Site içi Arama
Ara

Gümrük Muhafaza Memurunun “aday memurluk süresinin” tayin talebi açısından görev süresinden sayılıp sayılmayacağı

Gümrük Muhafaza Memurunun “aday memurluk süresinin” tayin talebi açısından görev süresinden sayılıp sayılmayacağı

Gümrük Muhafaza Memurunun “aday memurluk süresinin” tayin talebi açısından görev süresinden sayılıp sayılmayacağı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Memurunun “aday memurluk süresinin” tayin talebi açısından görev süresinden sayılıp sayılmayacağına ilişkin,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 18. maddesinde yapılan değişikliğin 26/03/2015 tarih ve 29037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, anılan Yönetmelik değişikliğinin, bu tarihten önce aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerin bölge hizmetinden sayılmayacağı yönünde kısıtlayıcı bir hüküm içermediği, davacıların başvurularının ve dava konusu işlemlerin tesis edildiği tarihte söz konusu hükmün yürürlükte olduğu dikkate alındığında, davacıların bu hükümden faydalandırılarak adaylıkta geçen sürelerinin bölge hizmetinden sayılması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Haberin kaynağına buradan https://www.danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2021-02-25-10-13-8021296.pdf ulaşabilirsiniz.

Özetleyen: Avukat Elif Eda Şengöz Tanısalı


Diğer Makale Yazıları

7/24 İletişim Hattı