Site içi Arama
Ara
11.11.2021

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz
Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Eklenecek GTİP'ler ve Uygulamaya İlişkin Kılavuz
11 Kasım 2021
Bilindiği üzere denizyolu konteyner taşımacılığında uygulanmak üzere varış öncesi gümrüklemeye ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), 23 Ocak 2019 tarihli ve 30664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı Resmi Gazete'de yapılan Tebliğ değişikliği ile uygulama havayolu taşımacılığında da yaygınlaştırılmıştır.
Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.
Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almakta olup güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlanmıştır.

Ek-1 için tıklayınız (güncelleme tarihi 07.07.2021)
Ek-2 için tıklayınız (güncelleme tarihi 09.11.2021)

7/24 İletişim Hattı