Site içi Arama
Ara
21.10.2021

19.10.2021 68143907 Dökme eşyada özet beyan fazlasının gümrüğe sunulan menşe şahadetnamesi ile aynı menşeli olduğunun varsayılacağı

19.10.2021 68143907 Dökme eşyada özet beyan fazlasının gümrüğe sunulan menşe şahadetnamesi ile aynı menşeli olduğunun varsayılacağı
19.10.2021 68143907 Dökme eşyada özet beyan fazlasının gümrüğe sunulan menşe şahadetnamesi ile aynı menşeli olduğunun varsayılacağı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-102.99-

Konu   :Özet Beyan Fazlalık Takibatı

19.10.2021 / 68143907

DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Müfettiş Yardımcısı Emrah NARİNÇ tarafından düzenlenen 08.07.2021 günlü A185-B/05 sayılı Teftiş Raporunun “IV- SONUÇ” kısmında “dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen menşe şahadetnamesinin kapsamadığı fazlalıklara ilişkin ne şekilde işlem yapılması gerektiğine yönelik olarak ilgili Genel Müdürlükçe de bir değerlendirmenin yapılması ve gümrük idarelerinin bu kapsamda talimatlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.

Dökme gelen eşyada özet beyan fazlalık takibatı gerektirmeyen fazlalık kısım ile ilgili olarak gümrüğe sunulan menşe şehadetnamesinin söz konusu fazlalık kısmı da kapsadığı ve fazlalık kısmın menşeinin dökme eşyanın menşei ile aynı olduğu varsayılarak işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

7/24 İletişim Hattı