Site içi Arama
Ara
12.10.2021

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.10.2021 tarihli 68068494 sayılı yazısı (EFTA STA - Lihtenştayn)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.10.2021 tarihli 68068494 sayılı yazısı (EFTA STA - Lihtenştayn)
Gümrükler Genel Müdürlüğünün 12.10.2021 tarihli 68068494 sayılı yazısı (EFTA STA - Lihtenştayn)
T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı :E-20117910-724.01.01-


Konu :EFTA STA - Lihtenştayn


12.10.2021/ 68068494
DAĞITIM YERLERİNE


Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü`nden alınan 23.08.2021 tarihli ve 66545955 sayılı yazıda, İsviçre Gümrük İdaresi`nden alınan 26.07.2021 tarihli elektronik postadan bahisle, ülkemizce düzenlenen belgelerde, varış ülkesi "Lihtenştayn" olarak belirtilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince kabul edilemeyeceği, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon`un Lahika I`inin 2(1)(c) nolu maddesinde yer alan dipnot uyarınca Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazması gerektiği; İsviçre ile Lihtenştayn arasında mevcut Gümrük Birliği nedeniyle Lihtenştayn`ın İsviçre gümrük bölgesinin bir parçası olduğu ve teknik olarak "Lihtenştayn" ibaresi yer alan belgelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği ifade edilmiştir.


İsviçre Gümrük İdaresi`nin mezkur talebinin karşılanabilmesini teminen elektronik olarak düzenlenen belgelere ilişkin gerekli güncellemenin yapılabilmesi için sistemsel ve teknik çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte; bilindiği üzere Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamı; serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde EUR.1 Dolaşım Belgeleri manuel olarak düzenlenmektedir.


Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen belgelere ilişkin çalışmaların tamamlanması beklenmeksizin, varış ülkesi Lihtenştayn olan eşyaya ilişkin manuel olarak düzenlenen EUR. 1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda "EFTA" ve 5 nolu kutusunda "İsviçre" yazmasına ilişkin ilgili oda ve birliklere bilgi verilmiş olup manuel ortamda bu şekilde düzenlenen belgelerin ilgili gümrük müdürlüklerince vize edilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı


Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


 

7/24 İletişim Hattı