Site içi Arama
Ara
Danışmanlık
z
Danışmanlık

Dahilde İşleme İzin Belgesi(DİİB)Danışmanlığı


DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) NEDİR?

İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir.

Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Dahilde İşleme Rejimi, yurt içinde dünya fiyatlarından temin edilemeyen, hiç temin edilemeyen ya da üretimi yetersiz olan, yeterli kalitede bulunmayan malzemelerin gümrük muafiyetli olarak yurt dışından getirilmesine olanak sağlayarak girdi maliyetlerini azaltmak suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (D.İ.İ.B.)

Dahilde İşleme İzin Belgesi ;2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejim Tebliği’nin Hükümleri Uygulanmaktadır.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KULLANIM FAYDALARI

*İthalat Gümrük vergileri,KDV-ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet.

*Vergi,Resim ve harç istinası , KKDF istinası

*Ticaret Politikası önlemlerine tabi olmama

*KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilmesi

*İndirimli teminat kullanımıİhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzni ya da Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur.

Basit işlemler için alınabilecek Dahilde İşleme İzni için başvurular gümrük idaresine; kapsamlı işlemler için alınabilecek Dahilde İşleme İzin Belgesi için başvurular ise Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi, 2006/12 sayılı Dahilde işleme Rejimi Tebliğine istinaden düzenlenen bir belgedir. Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt kapatma işlemleri Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (D.İ.İ.B.) ALIM SÜREÇLERİ

Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatı için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir ;

           İmza sirküleri (noter onaylı ve asıl )

           Ticaret sicil gazetesi ( aslı veya noter onaylı )

           Vergi daire yazısı ( Vergi Levhası aslı ve noter onaylı  )

           İhracatçı birliği üyelik Belgesi

           Firma Tanıtım Formu (firma yetkilisi tarafından imzalanacaktır )

           Başvuru dilekçesi

           SSK Bildirgesi ; son 12 aylık   (her takvim yıllı ile yenilenecektir ) döneme ait

           Elektrik Faturası son (her takvim yıllı ile yenilenecektir) döneme ait

           Kapasite Raporu ( DİİB ile yapılacak ürüne ait bilgilerin bulunduğu )

           Taahhütname (noter onaylı )

*Elektronik ortamda yetki çerçevesinde başvuru

*Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden başvuru yapıldıktan sonra 3 ila 5 iş günü içinde sonuçlandırılır.

* Profesyonel Ekibimiz ile Dahilde İşleme İzin Belgenizi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.


Sıkça Sorulan Sorular

7/24 İletişim Hattı